Doktora Tez yazılır

Akademik kariyer yapanlar ağırlıklı olmak üzere, giderek daha fazla sayıda insanın sahip olmayı tercih ettiği doktor unvanı, 4 veya 6 yıllık programlar aracılığıyla tez yazarak elde edilen, kariyer gelişimine büyük etkisi olan bir eğitimdir. Doktor unvanının sağlayabileceği avantajların farkında olup tez yazmakta zorlananların GWriters’la iletişime geçmesinde fayda vardır. GWriters akademik hizmetleri nispeten küçük çaplı ödevlerden tutun da kapsamlı tezlere kadar geniş bir hatta yer alır. Buna göre, alanında uzman isimlerin oluşturduğu GWriters danışman ağı tarafından, arzu ettiğiniz takdirde, sizin adınıza da lisans, yüksek lisans ve hatta doktora tezi yazılır.

Akademide bilimsel yeterlilik

Lisans ya da yüksek lisans üzerine başlanan doktora, elde edilebilecek en üst düzeydeki akademik derecedir. Akademisyenlerin sahip olduğu doçent ya da profesör gibi unvanlar bilimsel yeterlilik açısından daha ileri bir düzeyi işaret etmezler. Doktorasını veren şahıs öğretme yetkinliği bazında tüm akademisyenlerle aynı statüdedir. Bu statü uluslararası çapta tanınır. Bu durum profesörlük ve benzeri eğitimler için her zaman geçerli olmayabilir. Nasıl ki doçent unvanına sahip olabilme ülkeden ülkeye ve ya üniversiteden üniversiteye değişebileceği gibi bu unvanlar, bilimsel yeterlilik sergileyen bir boyutta algılanmazlar. Esas olan doktora eğitimidir.

Neden doktora tezi yazılır?

Doktora programının süresi genelde öncesinde herhangi bir yüksek lisans programının bitirilip bitirilmediğine bağlıdır. Söz konusu alanda bir yüksek lisans derecesine sahip olanlar için doktora daha kısa sürer. Doktor unvanına hak kazanmak için bir tez teslim etmek ve bu tezi jüri önünde savunmak şarttır. Doktorayı veren kişinin ilgili bilim dalındaki birikiminin, eğitimci olmaya yetecek düzeyde olduğu görülmek adına, program sonunda doktora tezi yazılır.
Bilimsel açıdan ise, tez kapsamında yapılan araştırmanın, elde edilen veri ve bulguların, varılan sonuçların, bilim ve araştırma çevreleriyle paylaşılıp, öğrenciler ile eğitimcilerin kullanımına sunulması amacıyla doktora tezi yazılır. Bu işleviyle doktora tezi akademik ve bilimsel ilerlemenin önemli yapı taşlarındandır.

Yardımla doktora tezi yazılır mı?

Doktoranın çok kapsamlı bir araştırma süreci gerektiriyor oluşu ve kişisel birikimi ispat eden işlevi ışığında, birçok kişi aksini tahmin etse de aslında yardım ile de doktora tezi yazılabilir. Burada önemli olan, yardımın doğru tanımlanması ve destek alınan uzmanın isabetli bir biçimde seçilerek hedefe odaklı yönlendirilmesidir.
GWriters akademik hizmetlerinin ardında bilimsel merkezlerde çalışan profesyonellerin oluşturduğu geniş bir ağ yer alır. Mesela lisans üstü düzeyde yazılı bir çalışma üretilmesi gerektiğinde GWriters’ın deneyimli ekibi, danışman ağında yer alan, o sahada uzman bir isme ulaşır ve işbirliği sürecini başlatır. Tez yazımına dair sınırlı bir destek istendiğinde, ihtiyaç doğrultusunda yardım alınarak doktora tezi yazılır. Tezin üretimi tamamen uzmana devredilmek istendiği takdirde ise üzerinde karar kılınan ana hatlar temelinde hayalet yazar hizmeti ile de doktora tezi yazılır.