Lisans tezi yazılır

Türkiye’de bazı yüksek okullarda, belirli bölümlerde lisans eğitiminin tamamlanmasının önkoşulu olarak, bitirme tezi veya lisans bitirme tezi olarak da anılan, lisans tezi yazılır. Yerine göre sınavlarla eşdeğer tutulan bu tez, aslında akademik kariyeri düşünmeyenler için biraz zorlu bir dönemi beraberinde getirir. Nasıl lisans tezi yazılması gerektiğini bilmeyenler veya yazmakta zorlananlar için GWriters akademik hizmetleri birinci sınıf bir destek olanağı sunar. İçlerinde öğretim görevlilerinin yer aldığı, bilimsel metin üretiminde uzman danışmanlarca, talebiniz üzerine söz konusu alanda en kısa sürede lisans tezi yazılır.

Standartlara uygun lisans tezi yazılır

Birçok fakülte lisans tezi için format ölçütleri öngörür. Bu ölçütler sayfa yapısından fonta ve hatta satır aralığına varana dek birçok detayı kapsayabilir. Formatın ötesinde de yine dil ve yazım kuralları gibi, şekle dair beklentiler olması doğaldır. Örneğin sıklıkla üçüncü şahıs ve geniş zaman kipli cümleler istenir. Tezin başlangıcında yer alan özet bölümü ile zaman zaman talep edilen özgeçmiş bölümü de mutlaka birer sayfa ile sınırlı tutulur. Bu ve benzeri ölçütler GWriters gibi akademik çalışma deneyimi geniş ekipler için standart süreçlerdir. Nitekim GWriters bünyesinde her sene bu beklentileri karşılayan çok sayıda doktora, yüksek lisans ve lisans tezi yazılır veya denetlenir.

Özenle lisans tezi yazılır

GWriters sisteminde akademik metinler, ilgili alanda uzman ve sıkça profesyonel olarak görev yapan anonim danışmanlar tarafından kaleme alınır. Danışmanları geniş bir hatta yer alan GWriters’da,  bu sayede birbirinden farklı ana bilim dallarında yüksek lisans ve lisans tezi yazılır. Söz konusu danışmanların profil ve nitelikleri gereği  bilimsellik ihmal edilmeden lisans tezi yazılır. Ciddi bir araştırma temelinde, iyi düzenlenmiş, çalışmanın amacı, kullandığı yöntemler ve ulaştığı sonuçlar net ifade edilmek suretiyle, alıntılara eksiksiz ve açık bir biçimde referans verilerek, itinayla lisans tezi yazılır.

Başarılı bir lisans tezi için öneriler

Lisans bitirme tezi literatür tarama ve araştırmayla başlar. Bu süreçte konuyla doğrudan ilgisi olmayan çalışmaları eleyebilmek kişiye zaman kazandırabilir. Kaynak kullanımında dikkat edilecek bir husus, bire bir yapılan alıntılara mutlaka referans verilmiş olmasıdır ki ilerde intihal, yani bilimsel aşırma suçlamasıyla karşı karşıya kalınmasın.
Bir lisans tezi yazılırken tezin ana fikri, çıkış noktası ve varılmak istenen sonuçlar sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. Böylelikle kendi içinde tutarlı, bütünlük içeren bir lisans tezi yazılır. Tezin çatısı, bir başka deyişle tezin nasıl yapılandırıldığı da konunun takibine ve okuyan kişinin ilgisine birinci dereceden etki eder. Genellikle özgün bir saha çalışması söz konusu olmadığı için, bitirme tezinin bir derleme hedefiyle yola çıktığı, yorumlamayı da içerebileceği, ancak esas işlevinin, bir alandaki bulguların bir çıkarıma olanak verecek biçimde bir araya getirilmesi olduğu akılda tutulmalıdır.