Master tezi yazılır

Master eğitimi almayı düşünüp tez yazamayacağı korkusuyla bu fikirden vazgeçme artık tarih oldu denebilir. GWriters akademik hizmetleri kapsamında doktora gibi büyük çaplı çalışmalardan dönem ödevi gibi daha basit çalışmalara birçok alanda uzman desteği alıp hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben altından kalkamam diyorsanız, sizin için kısıtlı sürelerde dahi akademik standartlarla uyumlu master tezi yazılır.

Tezli master yapmak

Eskiden Türkiye’deki tüm master programları tez gerektirirken bugün artık öğrencilere tezsiz master olanağı da sunulmaktadır. Hangi master programlarının tezli, hangilerinin tezsiz olacağı fakülte yönetimlerinin inisiyatifinde olmakla birlikte doğal olarak, tezsiz bir programın tezli master kadar önemsendiği söylenemez.
Bu kıyaslamayı yapabilen, öte yandan tez yazmayı da aşılması güç bir engel olarak gören kişiler tezsiz bir programa yazılmaya mecbur değillerdir. Zira GWriters çekirdek kadrosu yönetiminde doğru akademisyenin desteğiyle, her türlü master tezi yazılır.

Master tezi ve uzmanlık

Master derecesi geleneksel olarak lisans ve yüksek lisans ile aynı branşta eğitim görülerek alınır. Çoğunlukla akademi kariyeri yapmak isteyenlerin tercih ettiği bu uzmanlık eğitimi bitiminde bir de master tezi yazılır ki, tez hazırlama ve teslimi, bir yerde akademisyenlik mesleğine adım atmanın tabii bir gereğidir.
Öte yandan işletme yönetiminin başını çektiği birtakım branşlarda ise, farklı bir branşta görülen lisans eğitimi üstüne, o branştaki uzmanlığı zenginleştirmek ve yönetici vasıfları geliştirmek amacıyla da master yapılabilir. MBA gibi derecelerle tamamlanan bu yöndeki master programları içinde tezsiz olanlar da olmakla beraber, esasen, uluslararası rağbet gören bir programı bitirmek için hemen daima master tezi yazılır denebilir.
Elbette her iki master tipinde, yüksek lisans yapılan alanda uzmanlığı ispat ediyor olmak gerekir. Tezli yüksek lisans programlarında bir bakıma bu dürtüyle, bir bakıma da sınav derecelerini geliştirmek için de master tezi yazılır.

Master tezi savunması

Master süreci genelde şu sırayla gerçekleşir: İlk önce dersler görülür, sonra ilgili sınavlar verilir, daha sonra master tezi yazılır ve en sonunda da master tezi ekseriyetle üç kişiden oluşan bir jüri karşısında savunulur. Fakültenin görevlendirdiği resmi tez danışmanının, tezi jüriye sunulabilecek yetkinlikte görmesi olumlu da olsa çok kişi master programının son evresinde gelen heyecanla paniğe kapılır, savunmaya nasıl hazırlanacağını bilemez, iyi bildiği konuları dahi birbiriyle karıştırır. GWriters ağının desteğiyle hiç zorlanmadan master tezi yazılır fakat tezin savunması yine en başta sizin aşmanız gereken bir engeldir. GWriters uzmanlarınca yüksek lisansta sadece master tezi yazılır düşüncesi yanıltıcıdır. Söz konusu danışman ağı master tezi yazılır iken ve yazıldıktan sonra da sizi yönlendirip tez savunmasına dair genel sorularınızı, deneyim ve birikimlerine dayanarak ellerinden geldiğince yanıtlar ve ilke olarak tez savunmanıza da katkıda bulunur.