Proje ödev

Türkiye’de orta öğretim seviyesinde öğrencilerden performans ve proje ödevi gibi yazılı çalışmalar üretmeleri beklenir. Artık sınavlarla eşdeğer tutulan proje ödevleri herhangi bir ödevden daha farklı hazırlanmalıdır. Genelde uzun bir hazırlık süreci planlanarak proje ödevi yazılır. Proje ödevinde umduğu kaliteyi yakalayamayan öğrenciler GWriters’a başvurduğu takdirde en kısa sürede bir hayalet yazar görevlendirilerek kimlik bilgileri anonim kalacak şekilde akademik beklentileri karşılayan bir proje ödevi yazılır.

Neden proje ödevi yazılır

Ödevlere sınavlar kadar önem verilmesinin sebebi ödev sürecinin öğrencilerde birtakım becerileri geliştirme potansiyelidir. İdeal durumda hedeflenenler, analitik düşünme, yaratıcılık, yorum becerisi, eleştirel bakış, sorun çözme ve sentez gibi yeteneklerin ödevle pekiştirilmesidir. Bilişsel ve psikomotor kapasitelere derinlik kazandırmak için de proje ödevi yazılır. Ancak, öğrenci bilinen veya bilinmeyen bir sebepten ötürü proje ödevini yazacak durumda değilse, başarısızlık psikolojisinin yıkıcı etkisi yerine GWriters desteğiyle veya işbirliğiyle bir çalışma üretmenin huzuru tabii ki öğrenciye daha olumlu yansıyacaktır.

Proje ödevi ve performans ödevi

Proje ödevi, performans ödevine kıyasla uzun soluklu niteliktedir. Performans ödevi tek bir üniteyi konu alırken proje ödevi birden fazla üniteyi, hatta bütün bir yılın temalarını işliyor olabilir. Performans ödevi bireysel performansa odaklanırken, projelerde takım çalışması yapılabilir. Böyle bir durumda araştırma ve inceleme, deney ve gözlem, analiz ve yorumlama gibi süreçlerde sorumluluk ve iş yükü paylaşılarak da proje ödevi yazılır. Takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken bir husus, her bireyin katkıda bulunmasını gözetmek ve böylece işbirliğinin herkese faydalı olmasını sağlamaktır.

İlgi alanında proje ödevi yazılır

Proje ödevi neredeyse bütün yıla yayılan bir çalışma olduğu için konu seçiminin itinayla gerçekleştirilmesinde yarar vardır. En uygun konu öğrencinin ilgisini en çok çeken konudur denebilir. Zira öğrencinin ilgisi yıl boyunca canlı kaldığı takdirde  başarılı olması beklenen bir proje ödevi yazabilir. Mesela çevreyi koruma konusuna ilgi duyulması durumunda civardaki bir nehir yatağını gözleme temalı bir proje ödevi yazabilir. Yeni bir sistem veya mekanizma üretmeye eğilimi olduğu gözlenen öğrencinin basit bir maket veya icat üzerine çalışması teşvik edilebilir. Öte yandan, proje konusunu sırf çevresinden ilgi ve saygı görmek için ilgi alanına hiç girmeyen bir sahadan seçen öğrencinin kendisini yaptığı işe veremeyeceği de aşikardır.

Proje ödevi hazırlamanın zorlukları

Yukarda da belirtildiği gibi, en büyük sorun sevilmeyen bir proje üstlenilmesidir. Bunun dışında, proje kaçınılmaz zorluklar barındırıyor da olabilir. Gözlem zorunluluğu ışığında çok zaman alan projeler veya yüksek maliyete sahip projeler daha çok fedakarlık isteyebilir. Öğretmenin şu veya bu sebeple rehberlik görevini iyi yerine getirememesi de bazen öğrenciyi zor durumda bırakabilir. Ne sebeple ne olursa olsun, GWriters’a yardım talebiyle başvurulması durumunda, uzman ekibimizce her konuda proje ödevi yazılır.