Tez Yazanlar

Lisans üstü akademik programlar tezli ve tezsiz olarak ikiye ayrılır. Tezli bir programa başlayıp dersleri geçenler çoğunlukla altı ay ila bir yıl arası sürecek tez yazma evresine gelirler. Tez yazanlar bu sürenin göz açıp kapayıncaya dek dolduğunu iyi bilirler. Araştırma ve literatür tarama, tezin çatısını oluşturma, veri yorumlama ve sonuca varma süreçleri GWriters danışmanlarının yardımıyla çok daha kolay bir hale gelebilir. Tez yazanlar için olası bir işbirliğinde önemli olan, her açıdan güvenilir bir destek garantisidir. GWriters işte bu boyutta fark yaratmaktadır.

Tez yazanlar ve yazdıranlar

Tezin içeriğine hakimiyet bakımından tezi şahsen yazıyor olmakla bir başkasına kaleme aldırmak arasında bir fark olmayabilir. Mesela bir sekretere herhangi bir metin yazdıran bir avukat, kaleme alınan metne sekreterden daha az hakim olduğundan değil, vaktini ve enerjisini, kısacası kaynakları daha verimli kullanabilmek adına bunu yapıyordur. Bir de elbette metinleri daha derli toplu oluşturmak, belirli format ve yazım kurallarına uymak, genel geçer tez yazım standartlarına uygun bir çalışma üretmek hedeflenmelidir. Tez yazanlar ile hayalet yazarlar arasında GWriters çalışma ilkeleri çerçevesinde kurulan profesyonel işbirliği, bu manada verimliliği de maksimize eder.

Tez yazanlar nerelerde takılabilir

Akademik bir program gereği tez yazanlar sıklıkla bu işi ilk defa, hatta belki de son defa yapıyorlardır. Üniversitede görevli resmi tez danışmanları nasıl tez yazılması gerektiğini elbette tez yazanlar ile paylaşır. Ancak, doğal olarak, burada söz konusu olan destek, işin ana hatlarına yöneliktir. Birçok tez danışmanının doçent ve profesör düzeyinde olduğu dikkate alınırsa, örneğin bir yazım kuralları denetimi için rahatsız edilmeleri doğru olmaz. Tezin çatısına yönelik destek istenebilse de metinlerin redaksiyonuna ya da bilimsel aşırma olup olmadığına dikkat etmeleri beklenemez. Oysa bunlar tez kalitesine birinci dereceden etki edebilecek, tez yazanlar için kabus haline gelebilecek boyutlardır. Hele yabancı dil bilgisi zayıf olanlar için çeviri desteği olmaksızın literatür taramak tam bir işkencedir.

Kısmen tez yazanlar

Tez üretimi siyah ve beyaz, ya hep ya hiç formatında algılanmak zorunda değildir. Tezini bir noktaya dek kendi yazan biri, tıkandığı bir aşamada da pekala GWriters uzmanlarına başvurabilir. Yabancı dilde tez yazanlar eğer kendi metinlerini beğenmiyorsa söz gelimi tezi yazıp bitirdikten sonra bütünüyle bir GWriters çevirmenine tercüme ettirebilir. Sık görülen benzer bir durum, tez danışmanının, tez sahibinin yabancı dil seviyesini yetersiz buluşudur. Böyle vakalarda tez yazanlar istedikleri kadar kompetan olsun, jüriden iyi bir netice çıkması olası değildir. Olumlu sonuç almak için tezin nasıl bir dile, formata, içeriğe vs. sahip olması gerektiğini en iyi kendileri daha önce tez yazanlar bilir ki GWriters’ın uzman ağı işte böyle akademisyenlerden oluşur.

  %100 gizlilik
  size özel proje sorumlusu
  düzenli kalite kontrolü
  bütünüyle şeffaf maliyetler
Hemen başvurun

Taleplerinizi kısaca tanımlayın, size özel ve sizin için bağlayıcılık içermeyen teklifimizi birkaç saat içinde size iletelim.

Sorularınız mı var? Bizi arayın o halde:
+49 211 99346501
Pzt.-Cum. 9:00-18:00
Bize e-posta ile şuradan ulaşabilirsiniz: