Üniversite Tezi

Üniversitelerin çeşitli fakültelerinde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi görenler, devam ettikleri programın bitiminde bir tez teslim etmek durumunda kaldıkları zaman, bu yeni sürece, dersleri verdikleri sınav sürecinden daha farklı hazırlanmaları gerektiği gerçeği ile karşı karşıya kalırlar. Hele o güne dek tez yazmamış öğrencileri adeta bir şaşkınlık bekliyor olabilir. Bu soruna çözüm üreten GWriters akademik hizmetleri ile, çok sayıda branşta her akademik derece düzeyinde üniversite tezi yazılır.

Üniversite tezi ile kastımız

Orta öğrenim sonrası yüksek öğrenim görmek için girilen üniversite, genelde 4 yıllık bir eğitim sunan fakülteler ile 2 yıllık bir eğitim sunan meslek yüksek okullarına ayrılır. Bu eğitimlerde derse devam mecburiyeti vardır. Devam mecburiyeti olmayan açık öğretim seçeneği de Türkiye’de uzaktan eğitim ilkesinin ilk uygulamalarındandır. Okunan bölüm öyle gerektiriyorsa öğrenciler tarafından derslerin verilmesini takiben bir üniversite tezi yazılır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde bu her zaman gündeme gelmese de doktorayı tamamlayabilmek için mutlaka tezi yazılmalıdır.

Üniversite tezi engel olmamalı

İçinize sinen, teslim etmeye değer gördüğünüz bir tez üretemiyorsanız, o güne kadarki tüm emeğiniz, sınav başarılarınız, yıllarınız çöpe gitmesin. Bu soruna açık ve net olarak çözüm bulan GWriters danışmanlarınca, lisans, master ve hatta doktora için gereksinim duyduğunuz üniversite tezi yazılır ve böylelikle size geleceğinize yapacağınız en büyük yatırımlardan biri olan eğitiminizi başarıyla tamamlama şansı tanınır.

GWriters ile ideal üniversite tezi yazılır

Üniversite eğitimi sırasında üretilen akademik çalışmalar, örneğin bir tez, orta öğretimin basit ödev beklentisinin elbette çok üzerinde olmalıdır. Her şeyden önce çok daha geniş bir kaynak taraması gerekir ki, birçok durumda bu, yabancı bir dilde üretilen metinlerin de taranması manasını taşır. Akademik hizmetleri uluslararası bir çerçevede gerçekleşen GWriters’ın desteğiyle, akademi çevrelerinin beklentileri de dikkate alınmak suretiyle üniversite tezi yazılır. Zaten GWriters danışmanları da bu çevrelerden veya bu çevrelerle yakın ilişkisi olan uzmanlardır.

Üniversite tezinin faydaları

Eğitim alınan fakülte talep ediyorsa üniversite tezi yazılır, etmiyorsa da yazılmaz, demek ve böylelikle tezin öğrenciye kattıklarını hafife almak doğru bir yaklaşım değil, görüşünü taşıyanlardanız. İster tek başına, ister kısmen yardım alarak, hatta bir hayalet yazar kanalı ile dahi bir tez teslim etmiş olmanın öğrenciyi geliştirdiğini kendi deneyimlerimizden de biliyoruz. Üniversite tezi üretmek birtakım bireysel becerileri geliştiren bir süreçtir. İyi bir araştırma yaparak, titiz çalışarak, sabırla ve yoğun emekler harcayarak ancak doğru bir üniversite tezi yazılır. Bir gölge yazar devredeyse, üretilen tezin savunmasına hazırlanmak ve bilmediklerini bu süreçte öğrenmek de uzmanlığı pekiştirir. Ayrıca, üniversite eğitimini bir tezle taçlandıran profesyonellerin mesleki yaşamda bir avantaja sahip olacağı da bize göre aşikardır.