Uzmanlık Tezi

Türkiye’de uzmanlık tezi denince ağırlıklı olarak akla iki tip çalışma gelir: İlk olarak, birtakım devlet dairelerinde uzman statüsüne erişmek için, ekonomi ve hukuk gibi alanlara odaklı uzmanlık tezi yazılır. Bir de, üniversitelerin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi alanlarca uzmanlık tezi yazılır ki bu hem nicelik olarak daha sık görülen uzmanlık tezi tipidir, hem de insanların algısında uzmanlık tezi olgusunun yaptığı ilk çağrışımdır. Bu kategorilerin her ikisi de bilimsel nitelikte olup GWriters desteğiyle her iki tipte uzmanlık tezi yazılır.

Tıpta uzmanlık süreci

Türkiye’de tıp eğitimi orta öğretim sonrasında, tıp fakültesinde başlar. Fakülteyi bitiren öğrenciler tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girer. TUS’u kazananlar ya bir üniversitede ya da bir eğitim hastanesinde tıbbın alt dallarından birinde uzmanlığa başlarlar. Uzmanlık eğitimi süresince asistan doktor olarak görev yapan uzman adaylarınca 4-6 yıl sürebilen bir dönem sonunda uzmanlığı tespit etme imtihanına girme koşulu olarak uzmanlık tezi yazılır. Tezin jüri tarafından kabul edilmesi ve uygulamalı imtihanın başarıyla verilmesi üzerine uzman doktor olmaya hak kazanılır.

GWriters uzmanlık tezinizi önemser

Düzgün yazılmış, ciddi ve özgün klinik verilere dayanan bir uzmanlık tezi, bilimsel yayın niteliği taşır. Ne yazık ki, uzmanlık tezlerinin pek azı bu niteliktedir. Akademik kriterleri önemseyen bir danışmanla ancak, bilimsel yayınlarda yer alabilecek, kongrelerde bildiri olarak sunulabilecek bir uzmanlık tezi yazılır. GWriters aracılığıyla üretilen bir uzmanlık tezinin, yazılmış olmak için yazılan bir tezden farkı burada netleşir. GWriters yardımıyla, akademik çevreleri bilimsel bilgi bazında bir adım ileriye götürmeyi hedefleyen tipte bir uzmanlık tezi yazılır.

Uzmanlık tezinde dikkat edilecekler

Genel uygulama, tezin teslim edileceği fakültenin belirleyip ilan ettiği normları referans alma olmakla birlikte, genel geçer akademik beklentilerden söz etmek de mümkündür.
Ana hatlarıyla girişte tezin konusu, amacı, ele alınan hipotez ve bu alanda üretilmiş daha önceki çalışmalar işlenir. Literatürün derlenmesi, hangi hipotezlerin nasıl sınanabileceği açısından önemli bir temel oluşturur. İlerleyen bölümlerde bu tez kapsamında kullanılan gereç ve yöntemler açıklanır. Nerede, ne zaman, ne gibi koşullarda, hangi deney grupları ile ne yapıldığı açıkça ortaya koyularak ancak, bilimsel kriterleri karşılayan bir uzmanlık tezi yazılır.
Tıp alanındaki bir bilimsel çalışmaya konu olan deneyler, eskiden farklı olarak, ilgili etik kurullarının onayına tabidir. Deney bulguları hipotez ışığında değerlendirilir ve buradan çıkan sonuç ve önerilerle metinler tamamlanır. Kapak, özet, dizin, kaynakça gibi formata dair bölümler açısından da her fakültenin talep ettiği standart bir uzmanlık tezi yazılır.

GWriters’la her çeşit uzmanlık tezi yazılır

Deneyimimize göre en çok tıpta uzmanlık tezi yazılır ise de, kamu çalışanlarının ve diğer akademik alanlarda uzmanlık hedefleyenlerin tezlerine de GWriters ekibi olarak destek vermek bizim için daima bir mutluluk vesilesidir.