Yüksek lisans tez yazılır

İngilizce özgün adı nedeniyle yaygın olarak “master” diye de anılan yüksek lisans eğitimi Türkiye’de tezli ve tezsiz olarak iki şekilde sunulmaktadır. Tezli yüksek lisans programı, adından da anlaşılacağı gibi tez teslim etmeden bitirilmiş kabul edilmez. Yüksek lisansta derslerini başarıyla verip tez sürecinde destek arayanlar için GWriters ideal partnerdir. Zira GWriters gözetiminde, en yüksek bilimsel standartlarda, ilgili branşın uzmanı olan akademisyenlerce, isteğe bağlı olarak kısmen ya da bütünüyle, yüksek lisans tezi yazılır.

Birçok branşta yüksek lisans tezi yazılır

Bir fakültede genelde 4 yıla yayılan lisans eğitiminin ardından uzmanlığını pekiştirmek ve daha önemlisi belgelemek isteyen kişiler yüksek lisans eğitimine devam eder. Bazen lisans eğitiminden farklı bir branştaki bir yüksek lisans programının tercih edilebildiği de görülmektedir. Özellikle İşletme yüksek lisansında bu durum yoğun olarak gözlenir. Bununla beraber GWriters danışman ağı olabildiğince çok sayıda branşı kapsadığı için hemen her bilim dalında yüksek lisans tezi yazılır demek mümkündür. GWriters yardımı ile sizin branşınızda yüksek lisans tezi yazılır mı yazılmaz mı, kesin olarak öğrenmek için bize bir mesaj atmanız veya telefon açmanız yeterli.

Sıfırdan yüksek lisans tezi yazılır

Yüksek lisans tezi yazımında desteğe gereksinim duyanların ciddi bir oranını, eğitimine paralel olarak bir işyerinde çalışan bireyler teşkil eder. Çalışma hayatına erken atılmak kimileri için bir tercih sonucu da olsa, çok sayıda insan için kesin bir zorunluluktur. Bu kişiler için derslere katılmak, vize ve finallere hazırlanmak, küçük çaplı ödevler yazmak dahi zulüm haline gelebilirken, üstüne bir de yüksek lisans tezi teslim etmek mecburiyeti kişinin uykularını kaçırabilir. Zira tezli bir yüksek lisans programını bitirmek için belli bir süre içinde mutlaka ve mutlaka yüksek lisans tezi yazılır.
İşte bu psikolojide insan çalışmaya nereden başlayacağını dahi şaşırır. Akademik çalışma üretme sürecini ve psikolojisini çok iyi bilen GWriters, bu gibi durumlarda o sahanın uzmanlarını devreye sokarak, derslerini başarıyla vermiş olan bir öğrencinin tez yükünü ve sorumluluğunu bir hayalet yazarla birlikte üzerine alır ve işe en baştan, literatür tarama sürecinden başlanarak öğrenci adına birinci sınıf bir yüksek lisans tezi yazılır.

Acele yüksek lisans tezi yazılır

Ders döneminin sonunda tezine kendisi başlayan bir öğrencinin, işler beklediği gibi gelişmezse sadece emeklerini değil, son derece kıymetli bir vakti de boşa harcadığını görecektir. Tez yazmak için 6 ay veya 1 sene gibi normal süreler yerine birkaç ayla, haftalarla ölçülen bir süre kaldığı durumda en kısa zamanda GWriters ile temasa geçmekte fayda vardır. İlgili tezin konusuna hakim bir uzman tarafından, zamanlama olarak müsait olduğu koşulda, mümkün olan en kısa sürede bilimsel kriterlerle uyumlu bir yüksek lisans tezi yazılır.