Literatür Tarama

Bir akademik programa devam edip dönem ödevi, sunum veya tez gibi yazılı bir çalışma hazırlamak durumunda olan birçok kişi öncelikle uzunca bir araştırma sürecine girer. Bu süreç yorucu olduğu kadar çalışmanın başarısını da doğrudan etkileyen niteliğe sahiptir, zira literatür tarama sonucu elde edilen kaynaklar, yazılı çalışmanın temelini oluşturur.
Literatür bulma sürecinde kilit kaynakların gözden kaçırılması bir yüksek lisans tezi ya da doktora tezinin eksik, hatta yanlış savlar işlemesine yol açabilir. Bir de yeterli zaman ayırma sıkıntısıyla karşı karşıya kalınır ki, bu durum da tez yazan kişiyi kolaya kaçarak literatür tarama süresini kısa tutmaya itebilir. Belki de büyük çoğunluğu yabancı bir dilde kaleme alınmış bulunan bir literatürü iyice tarayıp size lazım olan kilit bulguları gereksiz metinlerden ayıklama işlemini GWriters’a havale ederek tezinizi daha sağlam bir temel üzerine inşa edebilirsiniz.

Literatür tarama safhası

Bilimsel kaynakların incelenmesi doğal olarak yazılı akademik çalışmaların başlangıcına denk gelen bir safhadır. Çoğu zaman, bu araştırma evresi, tezi yazacak kişinin resmi tez danışmanıyla birlikte veya kendi başına tez konusunu saptamasından hemen sonra gelir. Giderek daha sık görülen bir ikinci yaklaşım, daha tez konusunu belirlemeden, olası tez konuları arasında doğru seçimi yapabilmek için bir ön tarama gerçekleştirmektir. Bu tip bir literatür tarama, ilerde, yararlı bulguların değerlendirme sistem ve süresi hakkında sağlıklı bir fikir edinilmesini sağlar, tez yazacak kişinin ne tarz kaynak ve verilerle karşı karşıya kalacağını daha resmi karar alınmadan önce görünür kılar.
Bundan başka, düzenli literatür tarama ihtiyacında olabilecek akademik personel ve kilit yönetici adayları da yine GWriters desteğiyle zaman ve enerji tasarrufu elde edebilir. Bir öğretim görevlisi tabiatiyle kendi alanındaki çağdaş yazılı literatürü düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür. Benzer bir biçimde söz gelimi büyük bir kurumsal yapıda yönetim kurulu veya benzeri organlarda görev üstlenen profesyoneller, kurumun faaliyet alanını ve kendi işlevlerini bire bir ilgilendiren yeni gelişmeleri, deneyleri, akımları ve bulguları takip etmek için çok sınırlı ve dolayısıyla değerli zamanlarını tüketmek yerine, GWriters uzmanlarının zaman ve enerjisini devreye sokabilirler.

Yabancı dilde literatür tarama

Yurt dışındaki literatürü takip etmek, anlamak ve doğru yorumlamak vasat bir yabancı dil düzeyiyle olacak iş değildir. Ayrıca herhangi bir sahada üretilen bilimsel literatür ve belgeler farklı, literatür bulma ihtiyacındaki kişinin hakim olmadığı, hatta hiç bilmediği yabancı dillerde yazılmış olabilir. Normal şartlarda bu gibi durumlarda kişi söz konusu literatürü görmezden gelmeyi seçer ve içinde önemli bir şey olmamasını, kendisinin çok önemli bir malzemeyi atlamıyor olduğunu umar. Ancak bu tip bir çaresizlik kaçınılmaz değildir. GWriters’ın çeşitli dillere hakim, literatür tarama deneyimine sahip danışman kadrosu bu kategorideki metinlerin de belli derinlikte incelenmesini sizin adınıza pekala gerçekleştirebilir, önemli gördüğünüz yayınların daha detaylı incelenmek üzere mercek altına alınmasında size ve araştırmanıza somut katkıda bulunabilir.

  %100 gizlilik
  size özel proje sorumlusu
  düzenli kalite kontrolü
  bütünüyle şeffaf maliyetler
Hemen başvurun

Taleplerinizi kısaca tanımlayın, size özel ve sizin için bağlayıcılık içermeyen teklifimizi birkaç saat içinde size iletelim.

Sorularınız mı var? Bizi arayın o halde:
+49 211 99346501
Pzt.-Cum. 9:00-18:00
Bize e-posta ile şuradan ulaşabilirsiniz: