Tez Danışmanlık

Akademik programların önemli bir bölümünün kaçınılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkan tez yazma zorunluluğu kimilerine kolay da gelse, birçok kişi bu safhada kesinlikle yardıma ihtiyaç duyuyor. GWriters’ın uzman ekibi sayesinde yazılacak tez, danışmanlık hizmeti alınarak son haline getirilebiliyor. Bunun için önce, tıkanıklığın yaşandığı noktanın iyice netleştirilmesi ve tez danışmanlık kapsamının tanımlanması gerekir, ama bu her zaman sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Özellikle çalışmanın bir kısmının hazır hale getirilmiş bulunduğu durumlarda, sürecin ortasında devreye girip, tezi, hazır metinlerin üzerinde inşa etmek hakikaten herkesin harcı değil.

Tez Danışmanlık Boyutları

Bir tez çalışmasının içerdiği metinlerin tamamının bir uzmana yazdırıldığı hayalet yazarlık hizmetimizden farklı olarak tez danışmanlık hizmetimiz, tez yazmakla yükümlü kişinin yönlendirilmesi üzerine kuruludur. Kimi öğrenciler çalışmaya nereden başlayacaklarını tam olarak bilemezken, kimisi literatür taramasını yeterince yapıp yapmadığından emin olamaz. Kendi içinde gayet tutarlı, ancak fazla kısa bir metin yazanlar, ellerindeki hazır çalışmanın bir miktar daha geliştirilmesi için tez danışmanlık desteği alabilir. Tezin ana hatlarının belirlenmesini kendi başına halledemeyip bundan sonrasını kendisi rahatlıkla yazacak öğrenciler olabileceği gibi, yazılıp bitmiş bir tezi ilgili makama sunmadan evvel içerik bakımından kontrol ettirmek isteyenler de olmaktadır.

Tez Danışmanlık İşlevi

Bir öğrenci tezini yazma sürecinde elbette tez danışmanlık görevini resmen üstlenen bir akademisyene danışır. Resmi danışman çoğu durumda öğrencinin kendisinin okuduğu bölümden bir öğretim görevlisidir. Buradan da anlaşılacağı gibi, zaten herhangi bir tez danışmanlık almadan yazılamaz, yazılmamalıdır. Tabii resmi danışman, yardım işlevini okuldaki diğer görevlerinden arta kalan zamanda ancak yerine getirebilecektir. GWriters bu noktada öğrencilere bir avantaj sunmakta, sürekli iletişim olanağı ile öğrenciye tüm tez sürecinde destek olmaktadır. Yani, tez danışmanlık hizmetinin yoğunluğu bir yerde öğrencinin çalışma hızı ve programına bağlı olarak değişmektedir.

Tez Danışmanlık Deneyimimiz

Bir uzmanlık alanına giren tezin ne gibi konulara odaklanmasında fayda olduğu normal şartlarda resmi tez danışmanı tarafından ortaya konur. Bu yönlendirme temelde bilimsel içeriğe odaklanır. Bilimsel içeriğe dair önerilerin ve yönlendirmenin ötesinde GWriters’ı tüm tezlerin ortak yanlarına dair uzmanlığı bazında da devreye sokmak mümkündür. Bu bir tezin formatıyla ilgili de olabilir, özgünlüğüyle de. Kanaatimizce bu noktada ne resmi tez danışmanı, ne de GWriters ’ın danışman kadrosu GWriters’ın tez yazmada deneyimli kendi ekibi kadar dikkatli olabilir. Bu deneyim, kendi tezlerinin ötesinde, bugüne kadar denetimden geçirdikleri sayısız tezden kaynaklanmaktadır. Tez danışmanlık kapsamına ayrıca teknolojik yeniliklerin sunduğu kolaylıklar dahil edilir. Örnek vermek gerekirse, başka çalışmalardan faydalanırken, kaynak göstermenin istem dışı olarak ihmal edildiği durumlardan kaçınmak için, GWriters’ın bilgisayar destekli intihal denetimi de mutlaka tez danışmanlık sürecinin ayrılmaz bir parçası kabul edilir.

  %100 gizlilik
  size özel proje sorumlusu
  düzenli kalite kontrolü
  bütünüyle şeffaf maliyetler
Hemen başvurun

Taleplerinizi kısaca tanımlayın, size özel ve sizin için bağlayıcılık içermeyen teklifimizi birkaç saat içinde size iletelim.

Sorularınız mı var? Bizi arayın o halde:
+49 211 99346501
Pzt.-Cum. 9:00-18:00
Bize e-posta ile şuradan ulaşabilirsiniz: