Şirket Hakkında

GWriters, kendileri de akademik tez yazma sürecinden geçmiş bulunan genç bir ekibin 2011 yılında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde kurduğu, Academic Services GmbH adlı şirket tarafından işletilen bir internet platformudur. Bu platformun temel gayesi, yazılı akademik çalışma üretmek durumunda olup yardıma ihtiyaç duyan kişileri, söz konusu alanlarda uzman kişilerle kurumsal ve profesyonel bir çerçevede buluşturmaktır. Halen aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren bu ekip ve şirket hakkında daha sağlıklı bir fikir edinmek için belki önce toplumsal yaşamda doldurduğu boşluğu kavramakta fayda vardır.

Çıkış noktası

Üçüncü bin yıl, çağdaş toplumlarda, üretim ve tüketimle ilgili birçok boyutta olduğu gibi mesleki kimlikler alanında da birçok yenilikle başlamıştır. Bunların belki de en belirgin olanı, bireylerin bir yaşama birçok kariyeri sığdırma eğilimidir. Örneğin eskiden anneler ya sadece ev kadını ya sadece iş kadını rolü üstlenirken, bugün bu ayrım giderek daha da az hissedilir olmuştur. Benzer şekilde, eskiden yalnız akademik kariyer gayesi güdenler söz gelimi doktora yapmayı düşünürken artık özel sektörde iyi mevkilere gelmek isteyen birçok kişi, bir yandan çalışıp bir yandan akademik derece elde etmenin formülünü arar olmuştur. Ancak bunun gerektirdiği vakti ve enerjiyi bulmak haliyle çok çok zordur.

Akademik hizmetler sektörü

Özellikle hayalet yazar kullanma trendinin kazandığı ivme nedeniyle, akademik hizmetler talep eden ve sunan insanların sayısında son yıllarda büyük bir artış gözlenmektedir. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında bireyler, iş yaşamına paralel olarak sürdürdükleri akademik süreçlerde, yoğun tempoları nedeniyle yardım almaktadırlar. Tabii bu yardım nitelikli bir ekip tarafından verilmeli ve yönetilmelidir de. Bu güvenceyi arayan herkes, hizmet sunmaya soyunan birey ya da şirket hakkında çoğu zaman yeterince bilgiye sahip olamamaktadır. Oysa hizmet sektöründe karar sürecini belirleyen belki de en önemli unsur, şirket hakkında edinilen izlenimdir.

Kurumsal çizgimiz

Bilimsel bir tez yazımı, araştırma, literatür tarama, içerik üretme, redaksiyon, gerekirse çeviri ve mutlaka başta intihal denetimi olmak üzere çeşitli kontrol süreçleri gerektirir. GWriters bu süreçleri gerektiren tez, ödev, seminer gibi çalışmalarınızı, kendi çekirdek ekibinin dışında halihazırda sayıları 2800’ü aşan akademisyen ağırlıklı danışman ağıyla, ideal fiyat-kalite dengesinde, mutlak gizlilik ilkesi ışığında üretir. Bu doğrultuda aracılık rolüne soyunmanın sorumluluğu ile iş kalitesi birbiriyle ilintilidir. Aracı şirket hakkında kötü ya da yetersiz izlenime sahip olan nitelikli akademisyenler de nitekim, aynı sipariş verenler gibi, işbirliğine girmekten çekinecek, meydan kalitesiz iş üretenlere kalacaktır. Bu anlamda GWriters, sadece hizmet almak isteyenlerin değil, hizmetlerini ürettireceği uzmanların da şirket hakkında olumlu bir fikre sahip olmasını, güven ve profesyonelliğin hakim olduğu bir hizmet ile sunmaktadır.